Skip to main content

הישגים תשפ"ב -תשפ"ג

 

שש דיקניות

​​​​​

 • ​​למעלה ממחצית הדיקניות והדיקנים בבר-אילן הן נשים: פרופ' רונית שריד, דיקנית בית הספר ללימודים מתקדמים, פרופ' נירה משעל, דיקנית הסטודנטיות והסטודנטים, פרופ' מיכל אלברשטיין, דיקנית הפקולטה למשפטים, פרופ' זהבית גרוס, דיקנית הפקולטה לחינוך, פרופ' דניאלה דוויק, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח ופרופ' אורלי אבני דיקנית בית הספר לרפואה.
 • היחידה להוגנות מגדרית קיימה ארבעה מפגשים בנושא הכנה לפוסט-דוקטורט בהשתתפות למעלה מ 200 סטודנטיות וסטודנטים. במפגשים השתתפו מרצות שזכו בעבר במלגות פוסט-דוקטורט. הן שיתפו את הסטודנטיות בחוויית הפוסט-דוקטורט, דרכי התארגנות לקראת התקופה בחו"ל, דרכי מימון, שאלת הנסיעה עם משפחה או לבד ועוד.
 • בתשפ"ב האוניברסיטה העניקה שש מלגות לפוסט-דוקטורט לנשים, במקום שלוש המלגות כפי שהיה מקובל עד כה, בשל הרמה הגבוהה במיוחד של הדוקטורנטיות אשר הגישו מועמדות. בתשפ"ג האוניברסיטה העניקה חמש מלגות לנשים לפוסט-דוקטורט בחו"ל.
 • בתשפ"א – תשפ"ב גובשה ויושמה מדיניות לתמיכה בחוקרות וחוקרים לפני קביעות שעבודתם האקדמית נפגעה עקב מגפת הקורונה. התוכנית (שהתקבלה בפורום נמר באפריל 2021) כללה שנת הארכה אוטומטית לקידום לכל החוקרים לפני קביעות, והקצאה של 250,000 ש"ח למימון הקלות בהוראה. 20 חוקרות וחוקרים פנו וקיבלו כ 12,000 ₪ למימון תרגול, סיוע בהוראה או בדיקת בחינות.
 • ביולי 2021 התקיימה סדנת FL2F  (מסחור ידע אקדמי) בהנחיית פרופ' אורלי ידיד-פכט, ובהשתתפות של שש חוקרות מבית הספר לרפואה.
 • בשנת הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג נערכו באוניברסיטה שמונה סדנאות לשימוש בשפה שוויונית, בהנחייתה של דפנה אייזנרייך מארגון "דברו אלינו". הסדנאות, בהשתתפות כ-230 חברות וחברי סגל אקדמי ומנהלי, עוררו עניין רב, יצרו שיח ער בסגל והביאו לניסוח הוראה של סגן הרקטור לנסח מבחנים ומטלות בשפה שוויונית ומכילה.
 • היחידה להוגנות מגדרית ערכה עד כה חמש סדנאות לזיהוי הטיות מגדריות בלתי מודעות. הסדנאות התקיימו בפורום הדיקנים, בועדה המרכזת, בסגל בית הספר לרפואה, בסגל הפקולטה ליהדות ובסגל היחידה ללימודים בין-תחומיים.
 • לרגל יום האשה הבינלאומי, מרץ 2022, התקיים אירוע מרכזי בחסות נשיא האוניברסיטה שהאיר זרקור על עבודתן המחקרית של דוקטורנטיות, ולצידו התקיימו 15 אירועים פקולטטיביים . 
 • לראשונה בישראל, אוניברסיטת בר-אילן העניקה תואר ד"ר לשם כבוד לשמונה נשים. 
 • בבחירות לסנאט, יולי 2022, נבחרו לראשונה 50% נשים, קפיצה מ 35% נשים שהיו עד כה. 
 • החל ממאי 2022, היחידה להוגנות מגדרית מעניקה פעמיים בשנה מימון לסטודנטיות לתואר שני או שלישי לסיוע בנסיעות לכנסים בחו"ל. כ 40 סטודנטיות קיבלו מימון של עד 500$ בתנאי של מאצ'ינג מחלקתי או פקולטטיבי, במחזור הראשון (מאי 2022), וכ- 20 סטודנטיות קיבלו מימון זה במחזור השני, באוקטובר 2022. במחזור השלישי, מאי-יוני 2023, כ-40 סטודנטיות נוספות קיבלו סיוע למימון לנסיעות לכנסים בחו"ל.
 • בתשפ"ג נפתח קורס להכשרת נשים לתפקידי מנהיגות בכירה בבר-אילן, בהובלתה של ד"ר אפרת כהן-טואטי. הקורס המשותף להוגנות מגדרית ומשאבי אנוש, הוא בן עשרה מפגשים, ומשתתפות בו 17 חוקרות מכל הפקולטות של בר-אילן. התכנים העיקריים של הקורס הן הכרת המערכת האקדמית מהמל"ג ועד תפקיד הדיקאן, הכרת המבנה הניהולי של בר אילן, ניהול בכיר באקדמיה ובארגונים ציבוריים, מודלים למנהיגות וניהול באקדמיה, חסמים בפני נשים למנהיגות אקדמית ופיתוח כישורי מנהיגות.
 • אחרי מאמץ ממושך, הצלחנו להוסיף לששת חדרי ההנקה הקיימים ברחבי הקמפוס, חדר הנקה חדש בבניין הננו, המשרת סטודנטיות וחברות סגל.