Skip to main content
Accessibility

חזון בר-אילן להוגנות מגדרית

חזון בר אילן להוגנות מגדרית

על בסיס העקרון של שוויון מגדרי, צדק חברתי ושאיפה למצוינות אקדמית, אוניברסיטת בר-אילן תפעל לקידומן של נשים מכל קבוצות האוכלוסייה, ללא הבדל דת, גזע, ולאום. האוניברסיטה תעודד נשים להצטיינות מחקרית ולהישגים מדעיים יוצאי דופן, ותביא למינוי נשים לתפקידים בכירים שווים לאלה של הגברים חברי הסגל. האוניברסיטה שואפת ופועלת להיות המובילה בארץ בקידום שוויון מגדרי.