Skip to main content
Accessibility

סגל מקדם תעסוקתיות

 

נבחרת ״מובילים בתעסוקה״ של אוניברסיטת בר-אילן

תכנית הכשרה חדשה - 'מחברים אקדמיה לתעסוקה' הינה פיילוט חדשני להכשרה ולחיזוק של צוותי עבודה והשפעה בתוך המוסדות האקדמיים,

לטובת ביסוס תשתיות תעסוקתיות באקדמיה.

עקרונות מנחים של מובילים בתעסוקה:

ליווי מקצועי של תהליך הטמעת תעסוקתיות במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מומחים ולמידת עמיתים.

פיתוח מובילות- העצמה וחיזוק צוותי ההובלה המוסדיים לקידום תהליך השינוי התפיסתי והיישומי.

מסגרת לסיעור מוחות ופיתוח משותף- מודל הטמעת תעסוקתיות במוסדות ומידול פרקטיקות ספציפיות באמצעות שיתוף פעולה בין מוסדי.

 

סגל אקדמי ומנהלי המקיים עשייה משותפת עם חברות בתעשייה ומעוניין להצטרף לפורום תעשייה המתגבש בקמפוס,

מוזמנים ליצור קשר עם בתאל מרציאנו Batel.Mrciano@biu.ac.il

 

 

פרופ' און שחורי

פרופ' און שחורי

ביה"ס למנהל עסקים

 

 

פרופ' ברוך שמעוני

פרופ' ברוך שמעוני

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ד"ר תמר טראובה

ד"ר תמר טראובה

סגנית ראש המחלקה לכימיה

 

 

 

גב' מיכל שמסיאן

גב' מיכל שמסיאן

ראש מנהל הפקולטה למדעי-הרוח