Skip to main content
Accessibility

על המיזם

לוגו גשר אקדמיה תעסוקה

מרכז גשר אקדמיה – תעסוקה הוקם במרץ 2023 בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד ומשרד העבודה.

המרכז מהווה מקום ייחודי בו כל הגורמים הפנים אוניברסיטאים משלבים ידיים ועובדים בשיתוף פעולה על מנת להביא לסגל ולסטודנטים את החיבורים הטבעיים והנכונים עם התעשייה והחברות העסקיות בישראל ובעולם.

המשימה שלנו לגרום לסטודנטים ולבוגרים לצוף מעל כל המועמדים האחרים בשוק העבודה, לאמץ טכנולוגיות וכישורים חדשים. להמשיך לצמוח ולהשפיע לטווח הרחוק.

שאיפתנו לחולל מהלכים שישפיעו על כלל הקמפוס: עשרות אלפי הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בה בכל שנה, מאות אנשי ונשות סגל אקדמי ומנהלי ומאות גופים מעסיקים במשק.

שוק העבודה חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות צוות המרכז מזמין את כל באי הקמפוס בעלי מוטיבציה פנימית לגדול ולצמוח, לעיין באתר שלנו ולחוות את המירב שמוצע לפיתוח אישי ותעסוקתי לניהול הקריירה.