Skip to main content
Accessibility

About us

מרכז גשר אקדמיה – תעסוקה באוניברסיטת בר-אילן הוקם במרץ 2023 בשיתוף מרכז אדמונד דה רוטשילד לחיבור השכלה גבוהה - תעסוקה ומשרד העבודה.

המשימה שלנו לחשוף את המועמדים החדשים לאוניברסיטה, את הסטודנטים והבוגרים למיטב האפשרויות והכלים התעסוקתיים העומדים לרשותם וגם אלו שלא חשבו עליהם בכדי שיוכלו לבלוט מעל כל מועמד אחד בשוק העבודה בישראל ובעולם הגלובלי.

צוות הליבה של המרכז הינו צוות מקצועי, מצומצם ועיקר עבודתו ליצור ממשקים, להקים תשתית של תוכניות ושירותים באוניברסיטה שעוסקים בהיבטים השונים של התעסוקתיות; אותה אסטרטגיה תופעל לייצור ממשקים עם חברות עסקיות במשק ובתעשייה והכול כדי להעצים את פעולתם ולמנפה להגשמת יעדי המהלך ומתוך מטרה לייצר כוח מניע למהלך ארוך טווח ובר־קיימא.

המרכז יפעיל הרצאות וסדנאות להעלאת המודעות של הסטודנטים להשתלבות מיטבית בתעסוקה תוך בניית מעטפת ייחודית למפת דרכים תעסוקתית. מטרתנו היא ליצור תהליך תעסוקתי שיעטוף את הסטודנטים עוד מהיותם מועמדים, דרך שלוש שנות התואר ועד השמתם בתעסוקה לאחר השלמת הלימודים לתואר.